เมนูอาหาร

ขนมหวาน ร้านกาลนาน

 • เต้าทึง
 • 40.-
(Tao-Thung)
 • แปะก๊วยลอยแก้ว
 • 40.-
(Gingo in Syrup)
 • ลำไยลอยแก้ว
 • 40.-
(Longan in Syrup)
 • เต้าฮวยนมสด
 • 40.-
(Bean Curd Jelly in Milk)
 • สละลอยแก้ว
 • 40.-
(Salak Plum in Syrup)
 • เฉาก๊วย
 • 40.-
(Traditional Thai Black Jelly)
 • ลูกตาลลอยแก้ว
 • 40.-
(Palm Kernels in Syrup)
* รายการอาหารและราคาบางสาขาอาจมีการเปลี่ยนแปลง